Tài nguyên sẵn sàng cho đại học và nghề nghiệp bằng tiếng Việt

Chào mừng!


Trung tâm Đại học & Hướng nghiệp (CCC) là nơi sinh viên có thể đến để tìm hiểu về các chuyến tham quan trường đại học, học bổng, cơ hội việc làm, các chuyến đi thực địa và các cơ hội tình nguyện. Chúng tôi ở đây để cung cấp thông tin và hướng dẫn nhằm giúp học sinh định hướng các lựa chọn sau trung học của mình. Trung tâm cung cấp nhiều nguồn lực để đáp ứng sở thích và nhu cầu của học sinh, bao gồm khám phá nghề nghiệp, lập kế hoạch học đại học, học bổng, tham quan trường đại học, dịch vụ tình nguyện/cộng đồng và việc làm.

Tại trung tâm đại học và nghề nghiệp, chúng tôi mong muốn giúp mọi học sinh đạt được mục tiêu của mình. Nội dung trên trang này chủ yếu liên quan đến việc học đại học và hỗ trợ tài chính. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc muốn thảo luận về công việc và cơ hội nghề nghiệp, vui lòng liên hệ và kết nối. Gửi email đến Jaadams@lwsd.org và cho chúng tôi biết nếu bạn muốn chúng tôi gọi cho bạn bằng cách sử dụng dịch vụ dịch thuật chuyên nghiệp (đường dây ngôn ngữ) hoặc nếu bạn muốn gặp trực tiếp. Chúng tôi có một máy dịch cầm tay nhỏ khá hiệu quả trong việc hỗ trợ cuộc trò chuyện.

Những điều cha mẹ nên biết về đại học. Hướng dẫn từng tháng từ lớp 7-12.
Tài nguyên có thể tải xuống này bao gồm thông tin về sự sẵn sàng vào đại học và hỗ trợ tài chính ở dạng bản tin.

https://gearup.wa.gov/educators/family-newsletters-vietnamese

Trang web Giáo dục về Khoản vay Sinh viên mới của Tiểu bang Washington cung cấp các mô-đun học tập để giúp các gia đình hiểu rõ hơn về chi phí giáo dục và những cân nhắc.

https://www.studentloaned.wa.gov/?utm_medium=email&utm_source=govdelivery

Cuốn sách Kiến thức Đại học này có mọi thứ từ cách chọn trường cho đến nhận hỗ trợ tài chính và học bổng. Nó cũng có một bảng chú giải thuật ngữ tuyệt vời ở phía sau.

First page of the PDF file: CollegeKnowledge-Complete-Master-Vietnamese

CollegeKnowledge-Complete-Master-Vietnamese_1.pdf

FinancialAidMythsandFacts-Vietnamese.pdf
First page of the PDF file: FinancialAidMythsandFacts-Vietnamese

Học bổng!

Với Trợ cấp Cao đẳng Washington (WCG) mới, nhiều sinh viên đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính hơn bao giờ hết. Vẫn chưa quá muộn để nộp đơn.

WCGFlyer_Vietnamese

 

Youtube